TĒMAS

Vai kodolenerģija var glābt klimatu?

Vai kodolenerģija var glābt klimatu?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Autors Deivids Hammeršteins

Šis enerģijas avots, kas balstīts uz melu un subsīdiju pamatiem, ir tieši pretējs ilgtspējīgai attīstībai. Atkritumi, kas ilgs miljoniem gadu, pastāvīgs avāriju un piesārņojuma risks, meli un demokrātijas noliegšana ... tie ir mūsu kodolprogrammu pamati.


Cilvēce nevarēs izvairīties no klimata pārmaiņām, pārejot uz kodolenerģiju. Šo tehnoloģiju vienkārši nevar izstrādāt vajadzīgajā mērogā un ierobežotā laika posmā, lai saglabātu mūsu klimatu. Šim enerģijas veidam veltītie līdzekļi tikai kaitēs efektīvākām un piemērotākām iespējām valstu ekonomikā un iedzīvotāju vajadzībām.

Šis enerģijas avots, kas balstīts uz melu un subsīdiju pamatiem, ir tieši pretējs ilgtspējīgai attīstībai. Atkritumi, kas ilgs miljoniem gadu, pastāvīgs avāriju un piesārņojuma risks, meli un demokrātijas noliegšana ... tie ir mūsu kodolprogrammu pamati.

Kodolrūpniecības aizstāvībai krīzes apstākļos, kas pašlaik apdraud mūsu planētu, parasti tiek izmantoti trīs argumenti:

- mūsu gāzes un naftas piegāžu izsīkšana;
- Dienvidu puslodes attīstības vajadzības;
- Klimata pārmaiņas.

Šādi argumenti nav pretrunā ar analīzi. Pirmkārt, naftas resursu samazināšanu saistīt ar kodolenerģijas attīstību ir vienkārši absurdi, jo naftu patērē galvenokārt transporta nozarē, tieši apgabalā, kur kodolenerģiju izmanto ļoti maz. No otras puses, arī urāna rezerves kādā brīdī tuvākajā nākotnē un, iespējams, pat pirms kodolrūpniecības paredzēto reaktoru ekspluatācijas laika beigām. Liela mēroga reaktoru sistēmu izstrāde, kas spēj atrisināt šo problēmu, joprojām pastāv tikai uz papīra, un pat saskaņā ar pašas nozares plānojumu šīs jaunās iekārtas ieradīsies pārāk vēlu, lai ietekmētu klimata pārmaiņu ātrumu. Arī šiem jaunajiem reaktoriem būs nepieciešams milzīgs daudzums plutonija, lai aizstātu daļu urāna. Mēs joprojām esam tālu no Kioto protokolā atbalstītajām „videi draudzīgajām tehnoloģijām”.

Kas attiecas uz tā sauktajām „jaunattīstības valstīm”, tās nevarēs izmantot kodolenerģiju nozīmīgā apjomā, jo tās pieprasītās tehnoloģijas ir pārāk dārgas un vietējiem apstākļiem neatbilstošas, un jebkurā gadījumā to uzstādīšanai nepieciešams pārmērīgs termiņš .

Runājot par klimata pārmaiņām, kodolenerģija vienkārši nav “risinājums”, pat “risinājuma daļa”.

Šajā dokumentā mēs esam izstrādājuši piecdesmit iemeslus, lai pārliecinātu sabiedrību, ka kodolenerģija nav siltumnīcefekta risinājums. Šie argumenti ir izvēlēti, lai veicinātu diskusijas Eiropā, kurās šī enerģijas veida loma ir pārvērtēta.

Daudzi žurnālisti un politiķi, kā arī vides aizstāvji ir noraizējušies par to, kā notiek debates starp klimata pārmaiņām un kodolenerģiju. Šajā dokumentā izvirzīto argumentu mērķis ir atgriezties pie galvenajiem iemesliem, kāpēc Zaļie un lielākā daļa vides grupu iebilst pret kodolenerģiju: šāda veida enerģija neglābs planētu un faktiski apdraud mieru, drošību un tās ieguldījumu visnelabvēlīgākajās valstīs būs maz vai nebūs vispār. Lai atbalstītu šādus apgalvojumus, ir argumenti ar lielāku un mazāku sarežģītību, kas izvirzīti no Eiropas perspektīvas un arī dienvidu puslodes valstu vārdā ... mēs neceram visus pārliecināt. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka mūsu pieeja lasītājs atradīs jaunas idejas, kādu jaunu perspektīvu, kas liek viņam apšaubīt valdošo redzējumu.

Nupat sāktais gadsimts ir liecinieks planētai, kuru apdraud nopietnas krīzes, tostarp klimata pārmaiņas, mūsu kolektīvo resursu izsīkšana un pieaugošie pārtikas trūkuma draudi. Kāda jēga visiem šiem faktoriem pievienot milzīgo slogu, ko rada kodolenerģija?

Vai kodolenerģija var glābt mūsu klimatu?

Kodolenerģija nespēj atrisināt klimata pārmaiņu problēmu. Pat ja mēs tajā ieguldītu visus savus resursus, kodolenerģijas ierobežotais potenciāls un augstās izmaksas arī turpmāk ierobežotu samazināto emisiju apjomu. Citi resursi, atjaunojamie energoresursi un galvenokārt enerģijas taupīšanas pasākumi visos gadījumos ir daudz zemāka riska ieguldījumi pasaules mērogā un, vēl svarīgāk, nodrošina efektīvāku atbildi uz krīzi, ar kuru saskaras mūsu planēta.

1- Elektrība nav enerģijas sinonīms. Elektroenerģijas ražošana veido tikai nelielu daļu no kopējās enerģijas ražošanas. Eiropā elektrība veido tikai aptuveni 6% no enerģijas galapatēriņa. Pārējo daļu izmanto transporta, apkures un rūpniecības vajadzībām - teritorijās, kas ir būtiski degvielas patēriņa galamērķi. Kodolenerģija nodrošina tikai nelielu daļu no kopējā enerģijas pieprasījuma. Debates par kodolieročiem aprobežojas ar vienu konkrētu jomu - elektroenerģijas ražošanu, kas veido tikai 6% no enerģijas problēmas.

2- Elektroenerģijas ražošana, kuras pamatā ir kodolenerģija, joprojām ir ierobežota, salīdzinot ar ogļu vai gāzes ražošanas jaudām. Pat hidroenerģija visā pasaulē saražo vairāk elektroenerģijas nekā kodoldegviela. Kodolenerģija veido aptuveni 17% no visas pasaules elektroenerģijas ražošanas. Ja, ņemot vērā pašreizējos pieauguma tempus, ievērojami jāsamazina emisijas no citām degvielām, kodolrūpniecībai līdz 2050. gadam būtu jāuzbūvē vairāk nekā tūkstotis jaunu reaktoru (pašlaik darbojas 440), kas faktiski saglabātu tikai pašreizējo līmeni.

3 – Kodolražošana ir samazināta. Ar ierosinātajām jaunajām atomelektrostacijām nepietiks, lai aizstātu pašreizējos reaktorus, kurus plānots slēgt tuvākajā nākotnē. Pašlaik ekspluatētās atomelektrostacijas jau ir diezgan "nobriedušas" (tās darbojas vairāk nekā 22 gadus). Pat ja Ķīna nākamo divdesmit gadu laikā uzbūvēs trīsdesmit atomelektrostacijas, šī pasākuma rezultātā tiks nomainīti tikai 10% reaktoru, kas šajā periodā visā pasaulē jāpārtrauc. Tas ir noteikts Starptautiskās enerģētikas aģentūras (IEA) prognozēs, kas visos gadījumos norāda uz absolūtu vai relatīvu kodolražojumu samazināšanos. Nelielais plānoto staciju pārdošanas apjoms uz Ķīnu, Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropu maz ietekmēs problēmas mērogu: ja 440 atomelektrostacijas, kas pašlaik darbojas visā pasaulē, tiks saglabātas ilgtermiņā, desmit būtu jāreģistrē - starptautiskā pārdošana gadā. Šis skaitlis ievērojami atšķiras no pašreizējām prognozēm.

4 – Kodoldegvielas rezerves ir ierobežotas Un tie nebūs mūžīgi, jo radioaktīvais urāns ir fosilais minerāls, kas ir pieejams tikai ierobežotā daudzumā. Patiesībā komerciālie reaktori darbojas ar bagātinātu urānu un rada zemu ražošanas līmeni. Saskaņā ar pašas Atomenerģijas komisijas (CEA) sniegtajiem datiem, urāna rezerves pasaules pieprasījumu varēs apmierināt tikai ierobežotu laika periodu, it īpaši, ja palielināsies patēriņa līmenis. Tiek lēsts, ka pašreizējās pasaules rezerves (pamatojoties uz attiecību 80 USD / kg) ir 2 528 miljoni tonnu. Tādējādi urāna rezerves veido mazāk nekā pusi no pārbaudītajām naftas rezervēm un pat gāzes. Saskaņā ar Francijas enerģētikas giganta EDF teikto tas nozīmē "60 gadus ilgu degvielu bez kodolenerģijas jaudas turpmākas attīstības" un, protams, mazāk, ja kodola būvniecība atsāksies. Šī ierobežotā urāna resursu pieejamība ir pilnībā pieņemama nozarē, kas to izmanto kā argumentu, lai izstrādātu ātrās selekcijas reaktoru sistēmas un cita veida jaunus 4. paaudzes reaktorus.

5 – Termiņš ir pārāk īss “nākotnes” kodolenerģijai. Jaunās paaudzes reaktori, kas vēl jāattīsta, tiek uzskatīti par uzticamākiem un efektīvākiem urāna patēriņa ziņā. Tomēr Rio vienošanās mudina valstis izvairīties no "bīstamas iejaukšanās klimata sistēmā" un, konkrētāk, stabilizēt siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju "pietiekamā laika periodā". Turpmāk, lai ierobežotu netiešo risku, būs nepieciešams samazināt temperatūras paaugstināšanos līdz maksimāli 2ºC, salīdzinot ar pirmsindustriālo periodu. Trešajā ziņojumā IPCC uzsver, ka, lai mazinātu pasaules vidējās temperatūras paaugstināšanos līdz šim līmenim, nākamajās desmitgadēs būs jāsasniedz vispārējs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. līdz ceturtdaļai pašreizējā apjoma. Interesanti atzīmēt, ka šis īsais periods izslēdz jebkādu ieguldījumu no 4. paaudzes kodolreaktoriem, kā arī no kodolsintēzes rūpnīcām: pat saskaņā ar to, ko paziņojuši viņu virzītāji, šīs iekārtas sāks darboties tikai pēc 2050. gada. Ar 30 gada izpildes laiks pat vislabvēlīgākajā scenārijā nākotnes kodoltehnoloģija, kas absorbē vairāk nekā divas trešdaļas no publiskajiem enerģijas izdevumiem Eiropā, tiks izslēgta kā iespējama klimata krīzes situācija.

6- Starptautiskā mērogā nav īstas vienprātības. Kodolenerģiju pilnībā var attīstīt tikai tad, ja par to ir globāla vienprātība. Vēl ir tāls ceļš ejams, jo pat Eiropā daudzas valstis pilnībā noraida elektrību, ko ražo kodolenerģija, vai ir sākušas pakāpeniski atteikties no nozares, it īpaši mūsu kaimiņvalstis beļģi, spāņi un vācieši. Citas valstis gandrīz bez izņēmuma ir pasludinājušas moratoriju faktiski vai pēc likuma jauniem būvniecības projektiem. Šo dažādu valstu vienprātības trūkumu ilustrē Kioto protokols, kurā energotaupības pasākumi un atjaunojamie energoresursi tiek īpaši minēti kā veicināmās politikas un pasākumi, bet absolūti tas nav minēts kodolenerģijai.

7- Investīciju izdevumi kodolenerģijai joprojām ir daudz lielāki, nekā nepieciešams citiem risinājumiem. Īpaši ņemot vērā nākamo divdesmit gadu izšķirošo periodu, enerģijas taupīšanas darbības ir piecas līdz desmit reizes lētākas nekā centralizēta elektroenerģijas ražošana, pamatojoties uz kodolenerģiju vai citiem avotiem. Turklāt finansiālais risks, kas saistīts ar kodolenerģiju, ievērojami palielinās šāda veida enerģijas aizņemšanās izmaksas privātā sektora tirgos.

8- Cilvēce var izvēlēties. Klimata problēmas risināšanas globālo iespēju saraksts, piemēram, Oarmo institūta Darmštatē (Vācija) sastādītais, uzsver, ka kodolenerģijas galīgais potenciāls, trīskāršojot tās ražošanu pasaules mērogā, novedīs pie emisiju līmeņa. vismaz 5 gigatoniem CO2, kas ir vienāds ar desmito daļu no pieejamās jaudas (sk. tabulu zemsvītras piezīmēs). Apsverot samazinājumus, kas būs nepieciešami, lai sasniegtu mērķi ierobežot klimata pārmaiņas līdz zemākai par 2ºC, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni, konkrēti, no 25 līdz 40 BT laikposmā no šī brīža līdz 2050. gadam, var redzēt, ka kodolenerģija nebūs nepieciešama , pat ne vērienīgākajos pieņēmumos. Tāpēc, runājot par problēmas risināšanu pasaules mērogā, kodolenerģija ir vienkārša iespēja, nevis pienākums.

9- Mēs nevaram pieņemt "visas iespējas". Dažas no iespējām nav savietojamas, jo īpaši ražošanas decentralizācija un mēreni enerģijas taupīšanas pasākumi, no vienas puses, un kodolenerģija, no otras puses. Faktiski kodolenerģija ir daudz dārgāka nekā optimāla koģenerācijas tehnoloģijas un decentralizēto resursu attīstība un nav saderīga ar to. No otras puses, līdzšinējā pieredze rāda, ka kodolenerģijas attīstību vienmēr pavada enerģijas taupīšanas prakses samazināšanās. Pēc kodolfiziķa Amorija Lovina, slavenā "Ceturtā faktora" autora domām, sauklim trūkst analītiskā pamata un tas ir nepatiess; patiesībā mēs nevaram atļauties visas iespējas. Patiesībā kodolenerģijas izdzīvošana ļauj novirzīties no valsts un privātajiem ieguldījumiem no lētākām iespējām un novirzīt tās uz alternatīvām, kas paredzētas neveiksmēm tirgū, kurām arī ir vislielākais trūkums.

10- Kodoljutība pret klimata pārmaiņām rada problēmas, kas saistītas ar ūdensceļu plūsmas ātruma un plūdu izmaiņām. 2003. gada karstuma viļņa laikā Francijā bija steidzami jāignorē noteikumi, kas reglamentē karstā ūdens novadīšanu upēs no atomelektrostacijām. Lai mazinātu kodolreaktora jumta pārkaršanu, bija jāizveido pat pagaidu ūdens izsmidzināšanas sistēma. Šādi incidenti, visticamāk, nākotnē kļūs arvien biežāki. Šādu argumentu, kas šeit izvirzīts attiecībā uz kodolenerģiju, varētu attiecināt arī uz citiem centralizētiem enerģijas avotiem. Stratēģijas, kuru pamatā ir enerģijas taupīšanas politika, savukārt veicinās tādas nākotnes izveidi, kas ir labāk pielāgota klimata pārmaiņu procesam.

11- Atomelektrostaciju emisijas nav mazsvarīgas. Tas jo īpaši attiecas uz visu procesu, sākot no būvniecības līdz pašai kodolfāzei. Dzīves cikla laikā atomelektrostacija emitē aptuveni 20% no emisijām, ko rada vismodernākās gāzes kurināmās iekārtas, kas ir salīdzinoši maz. Tomēr jāuzsver arī tas, ka kodolspēkstaciju, kuru darbības režīms ir īpaši stingrs, piegāde elektroenerģijas tīklam maksimālās slodzes periodos jāatbalsta termoelektrostacijām, kas nozīmē elektrostaciju izmantošanu ar barošanu. kas emitē ievērojamu daudzumu siltumnīcefekta gāzu.

12. Atjaunojamās enerģijas apsteidz kodolenerģiju. Patiesībā izaugsme šajā nozarē ir daudz augstāka nekā naftas vai kodolenerģijas. Pēdējo desmit gadu laikā atjaunojamo enerģijas avotu pieauguma temps visā pasaulē ir krietni pārsniedzis kodolenerģijas izmantošanas pieaugumu.

Dažādu enerģijas veidu salīdzinošie globālās izaugsmes rādītāji (gada vidējais rādītājs)

Dažādu enerģijas veidu salīdzinošie globālās izaugsmes rādītāji (gada vidējais rādītājs)
Vēja ģenerēšanas jaudas pieaugums, 2000.-2004+28 %
Fotoelektriskās enerģijas pieaugums+32 %
Biodegvielas pieaugums+18 %
Naftas ražošanas pieaugums+1,6 %
Kodolenerģijas jaudas pieaugums, 1990.-20040 %

Kopš 1999. gada pasaules kodolražošana ir apstājusies pie aptuveni 2500 TWh. Iepriekšējos periodos reģistrētais vidējais pieauguma temps krasi samazinājās no aptuveni 20% 80. gadu sākumā līdz mazāk nekā 7% 80. gadu beigās. Pēc tam pieauguma līmenis 3 un 1,6 % tika reģistrēti attiecīgi 1990.-1995. un 1995.-2000.

13- Pat decentralizēti un atjaunojami enerģijas veidi pārspēj kodolenerģiju. Pēc Amorija Lovinsas teiktā, elektroenerģija, kas ražota ar decentralizētiem un atjaunojamiem resursiem (izņemot lielus hidroelektroenerģijas projektus), 2003. gadā pārspēja kodolenerģiju enerģijas paplašināšanas ziņā un 2005. gadā - kopražojuma ziņā. Tāpēc kodolspēks ir paredzēts samazinājumam, pat ja to salīdzina ar "jaunām videi draudzīgām" alternatīvām. Īpašajā Ķīnas gadījumā, kas bieži tiek minēts kā iespējamais kodola ekspansijas centrālais elements, pat saules enerģija sāk panākt kodolenerģiju. Ķīnā tikai ar saules enerģiju darbināmi ūdens sildītāji tagad aizstāj pusi no valsts kodolenerģijas ražošanas jaudas ekvivalenta, un līdz 2020. gadam šī tehnoloģija radīs tādu pašu jaudu kā 30 Ķīnas kodolrūpniecības pašreiz ierosinātie reaktori.

14- Enerģijas taupīšanas un atjaunojamās enerģijas nozarēs ir jārada daudz vairāk darba iespēju nekā kodolrūpniecībā. Klimata pārmaiņas tagad liek mums pārdomāt savus patēriņa paradumus un pieeju enerģijas taupīšanai, kas nozīmē, ka mums jāpieņem pasākumi, kas nodara pēc iespējas mazāku kaitējumu un rada pēc iespējas vairāk jaunu darbavietu. Piemēram, Francijā, pēc Atjaunojamo energoresursu savienības datiem, kopējais šajā nozarē radīto darbavietu skaits varētu būt no 38 900 2004. gadā līdz 115 000 2010. gadā, kas ir divkāršs kopējais Francijas kodolrūpniecībā nodarbināto skaits. Šis darbavietu radīšanas potenciāls, kas neapšaubāmi ir augsts noteiktam enerģijas daudzumam, galvenokārt izskaidrojams ar dažu šajā nozarē veikto pasākumu, piemēram, izolācijas ierīkošanas mājām, darbietilpīgo raksturu, bet arī ar uz to, ka izmaksas no centralizētajām ražošanas iekārtām (naftas pārstrādes rūpnīcām, atomelektrostacijām) daudz vairāk koncentrējas uz ieguldītā kapitāla atdevi nekā uz darbinieku algām.

Kodolenerģija pret attīstību

Kodolenerģija rada milzīgas problēmas dienvidu puslodes valstīs, pat tajās, kuras uzskata par jaunattīstības valstīm: kodolieroču izplatīšana, diktatūru radītās īpašās briesmas, noteiktas finanšu izmaksas utt.

15- Kodolenerģija nenoved pie attīstības. Kodolprojektiem dienvidu puslodes valstīs piešķirtie līdzekļi ļoti maz veicina nacionālo attīstību. Šis fakts pamatā ir saistīts ar pašas kodolenerģijas nozares raksturu, kas saistīts ar militāri rūpniecisko jautājumu risināšanu. Šajā nozarē izmantotās tehnoloģijas parasti neizplatās pārējā ekonomikā. Turklāt, atšķirībā no konkurentiem (atjaunojamie energoresursi un enerģijas taupīšanas pasākumi), kodolenerģijai nav papildu jomas tehniskā progresa ziņā. Šis aspekts ir būtisks vērtības radīšanai jaunās nozarēs, uzskata brazīliešu zinātnieks un bijušais valdības ministrs Hosē Goldenbergs, kurš norāda, ka prakses kodolenerģijas nozarē vairs nav, ņemot vērā, ka ar to saistītās izmaksas pakāpeniski pieaug.

16- Kodolenerģija noved pie korupcijas dienvidu puslodes valstīs. Tas galvenokārt ir saistīts tikai ar kodolenerģijas divpusējo raksturu. Tādas pasaules finanšu institūcijas kā Pasaules Banka un citas starptautiskas organizācijas bieži izslēdz tiešu iejaukšanos kodolenerģijas nozarē. Tāpēc eksports ir atkarīgs no piegādātāju valstu palīdzības. Šādu pārdošanu lielā mērā kavē korupcija un drošības pārkāpumu draudi. Kā piemēru var minēt Markosa režīmu Filipīnās, peronistu laikmetu Argentīnā un diktatūras periodu Brazīlijā, kā rezultātā tika iegūtas bīstamas un neatbilstošas ​​reaktoru iegādes, kas daudzos gadījumos nekad nedarbojās. Tas pats jautājums šobrīd tiek uzdots par Ķīnas un Indijas tirgiem.

17- Dienvidu puslodes "baltie ziloņi". Dienvidu puslodē uzceltās atomelektrostacijas veido ievērojamu jaunattīstības valstu valsts parāda daļu. Filipīnās Bataanas rūpnīca, kas vēl nav sākusi savu darbību, ir bijusi pēdējo divdesmit gadu lielākā ārvalstu parāda pozīcija valstī, kas laika posmā no 1996. līdz 1998. gadam rēķinos jau ir izmaksājusi 906 miljonus ASV dolāru. Argentīnā tā atrodas Atucha II reaktors, kas vēl nav pabeigts divdesmit piecus gadus pēc darba uzsākšanas tā vietā (1 miljards dolāru zaudējumi). Tāpat Angra III rūpnīca Brazīlijā nekad netika pabeigta, savukārt Meksikā drīz sāksies Laguna Verde iekārtas demontāžas darbi, kuru uzsākšana prasīja trīsdesmit gadus no sākotnējā pasūtījuma.

18- Kodolenerģija un nacionālisms. Piemēri ar valstīm, kas attīsta kodolenerģiju tikai nacionālistisku apsvērumu dēļ, jo īpaši ar mērķi izveidot atombumbas. Daudzi no iepriekšējiem tehnoloģiju nodošanas līgumiem nebūtu varējuši notikt bez zināmas administrācijas piekrišanas, piemēram, Sadama Huseina kodolreaktoru pārdošana Irākai. Pat tad, kad tam nebija sakara ar kodolieročiem, šī varas vēlme ir pilnīgi pretrunā ar ilgtspējīgas attīstības veidu, kas atgriežas visu labā.

19- Līgumu neskaidrais raksturs. Starptautiskie standarti, kas reglamentē civilo kodolrūpniecību, īpaši tie, kas piemērojami valstīm, kuras ir Kodolieroču neizplatīšanas līguma (NPT) puses, ir paredzētas gan militāro kodolprogrammu noraidīšanai, gan "tiesību uz civilo kodolenerģiju" veicināšanai. tehnoloģiju nodošana šajā jomā ir stingri atbalstīta. Šajā ziņā starptautiskā sabiedrība mudina parakstītājvalstis izveidot vai izmantot administrācijas un veicināt pētījumus kodolenerģijas jomā, it īpaši visnelabvēlīgākajās valstīs, kurām nekad nebūtu pieejama šāda veida enerģija vai interese par to. Vācijas kanclers Vilis Brants pirms daudziem gadiem nosodīja šo situāciju, jo tas grauj kodoltehnoloģiju tirdzniecību un noved pie cilvēkresursu izņemšanas pētniecības personāla veidā, ko varētu daudz piemērotāk izmantot citās jomās.

20- Kodolenerģija, ģeopolitikas žēlastībā. Atomu enerģijas tirdzniecība galvenokārt izriet no valstu un valsts elektroenerģijas uzņēmumu lēmuma. Pretēji tam, ko apgalvo kodolenerģijas atbalstītāji, jaunattīstības valstis uzņemas politisku risku, ieguldot tajā. Embargo tiek bieži lietots (Indija ir pakļauta tam kopš 1971. gada). Konflikti starp pašreizējiem vai iepriekšējiem politiskajiem blokiem būtiski ietekmē šo tirdzniecības veidu un rada dubultstandartu piemērošanas situāciju: mēs esam liecinieki faktam, ka Žoržs Bušs pašlaik liberalizē kodolenerģijas tirdzniecību ar Indiju un vienlaikus ļauj ka šī valsts pilnībā izmanto militārajām vajadzībām paredzētos plutonija reaktorus. Vienlaikus Irāna ir izolēta, kas draud ar nenovēršamu starptautisku embargo. Tāpēc, runājot par operatoriem dienvidu puslodē, kodolenerģija rada daudz vairāk nenoteiktības nekā citi enerģijas avoti.

21- Kodolenerģija, ārpus Kioto protokola. Kodolenerģijas izmantošana nav iekļauta Tīras attīstības mehānismā (CDM). Dienvidu puslodes valstu noraidījumu pamatā motivē fakts, ka mazāk attīstītās vai neaizsargātākās nācijas no kodolenerģijas izmantošanas gūst nelielu labumu vai vispār nedod nekādu labumu attīstības ziņā. Liela mēroga kodolprojektu iekļaušana mehānismos būtu nopietni iedragājusi vismazāk attīstīto valstu dalību Kioto nolīgumos. Kodolenerģijas ieguvumus vides jomā būtu īpaši grūti pierādīt jaunattīstības valstu gadījumā. Neskatoties uz kodolrūpniecības vēlmēm, šis kodolenerģijas noraidījums Kioto protokolā ir iekļauts Marakešas vienošanās dokumentā, un to ir apstiprinājušas valstis, kuras ratificēja sanāksmi par minēto protokolu Monreālā 2005. gada decembrī.

22- Kavēšanās reaktoru būvniecībā, kas patlaban vairumā gadījumu pārsniedz divpadsmit gadus un citos gadījumos sasniedz pat divdesmit vai trīsdesmit, rada ievērojamas alternatīvas izmaksas jaunattīstības valstīm, kuru izaugsmes un finansēšanas vajadzībām bieži vien raksturīgs īstermiņš. Lielākā daļa kodolenerģijas izmaksu faktiski atbilst procentiem, kas jāmaksā būvniecības posmā, un likmes ir augstākas mazāk attīstītām valstīm. Tas ir arī iemesls, kāpēc privātā sektora celtniecība (projektu finansēšana) kodolrūpniecībā nekad nav piemērota.

23- Pareiza elektrotīkla trūkums. Dienvidu puslodes valstīm trūkst augstsprieguma tīkla, kas nepieciešams lielas jaudas atomelektrostaciju radītās strāvas pārraidei. Šādi pārvades tīkli ir ārpus tā finansiālās iespējas un nebūtu piemēroti valstu patēriņa modeļiem. Reaktorus varēja piegādāt tikai blīvi apdzīvotām valstīm, kuras ekonomiski attīstās; tomēr šādos gadījumos nepieciešamie ilgie būvniecības periodi kodolenerģiju nostādītu neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar citiem enerģijas veidiem.

24- Milzīgais atomelektrostaciju lielums ir šķērslis lielākajai daļai valstu. Elektrotīkli, kas nepieciešami, lai absorbētu kodolspēkstaciju radīto jaudu, atrodas ārpus mazapdzīvotām dienvidu puslodes valstīm un bieži tos maz izmantotu. Patiesībā elektroenerģijas pārvades tīkliem ir jāattīstās tādā pašā tempā kā valsts ekonomikai. Šis efekts ir piemērojams, jo kodolreaktori nav piemēroti, lai reaģētu uz pieprasījumu: tie pirmoreiz nodod ekspluatācijā īslaicīgu jaudas pārpalikumu, jo būvniecības programma var pielāgoties elektroenerģijas pieprasījumam tikai tad, ja tiek pieņemti plaši "soļi". Reaktoru mērogs (vairāk nekā 1000 MW) pat veicina atkritumu izšķiešanu. Šo efektu papildina neskaidrība par būvniecības posma ilgumu, kas ir raksturīga kodolprojektiem dienvidu puslodē, kas neļauj šim enerģijas veidam sekot līdzi ekonomikas attīstībai.

25- Maza mēroga reaktori nav pieejami. Tomēr, neskatoties uz visu iepriekš minēto, kodolenerģijas veicinātāji ir paziņojuši, ka sāks būvēt maza mēroga kodolreaktorus. Tomēr šis hipotētiskais pasākums tikai palielinās negadījumu risku tikai tāpēc, ka palielinās ekspluatācijas centru un transporta vienību skaits, bet arī tāpēc, ka trūkst nepieciešamās darbības pieredzes jaunu reaktoru sistēmu ieviešanai. Tādējādi Dienvidāfrikas oļu gultas reaktora koncepcija, kas dažreiz tiek pasniegta kā risinājums dienvidu puslodei, faktiski ir kļuvusi ražīgāka un bīstamāka nekā citi modeļi. Šī konkrētā tehnoloģija jau ir izgāzusies ASV un Vācijā. Vēl viens bezatbildīgas attieksmes piemērs, kas ir "mini strūklu" attīstības pamatā, ir vēlme, ko sākotnēji izteica padomju vara un nesen krievi - palielināt uz baržām uzstādīto reaktoru skaitu, kas paredzēti elektroenerģijas piegādei visattālākajiem reģioniem. .

26- Kodolenerģija neveicina nabadzības un nevienlīdzības problēmu risināšanu. Tikai bagātās valstis un priviliģētās klases jaunattīstības valstīs ir spējīgas izmantot atomu enerģiju. Kolosālās summas, ko absorbē kodolprojekti visā pasaulē, tostarp pētījumi par nākamās paaudzes reaktoriem un kodolsintēzi, nekad nenesīs labumu nelabvēlīgākajai pusei cilvēces. Jebkurā gadījumā Rio vēstījums ir tāds, ka ir jācīnās pret nabadzību. Šo situāciju vēl negodīgāku padara fakts, ka nabadzīgākās valstis pirmās cietīs no klimata pārmaiņu sekām, kad par attīstīšanos galvenokārt atbildīgas ir attīstītās valstis. Al continuar asignando la mayoría de sus recursos a proyectos nucleares, los países desarrollados contravienen el espíritu del Convenio de Río, en el que se alude a «la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología» que se requiere «para atender las necesidades e inquietudes de los países en desarrollo». En el acuerdo se alude específicamente a los países insulares pequeños, los países con zonas costeras bajas y los países con zonas áridas propensos a las catástrofes naturales y la desertificación… Precisamente son éstos los países que nunca utilizarán la energía nuclear.

27- La ausencia de democracia y la falta de una oposición efectiva sólo aumenta el riesgo. El argumento clásico utilizado por los defensores de la energía nuclear cuando se debate el incidente de Chernóbil es que esta tragedia se debió al sistema soviético y a la acción de persona de miras estrechas y mentirosas a los que les preocupaban poco los principios de seguridad promovidos por el partido. El mismo argumento de la irresponsabilidad burocrática, la ausencia de sindicatos y la falta de libertad de prensa es aplicable a la situación actual en China. La dictadura combinada con la ausencia del Estado de Derecho agravan los riesgos asociados a la energía nuclear en los únicos países que adquieren actualmente proyectos nucleares.

Argumentos generales contra la energía nuclear

Se trata de argumentos mucho más convencionales: por ejemplo, peligros inherentes, riesgos asociados a la eliminación de residuos y al desmantelamiento de centrales, la proliferación nuclear y el terrorismo.

28- El riesgo de accidente nuclear sigue constituyendo un peligro permanente, ya se refiera al funcionamiento de los reactores, el manejo de residuos o al resto de operaciones del ciclo. Los accidentes de esta índole no son una fantasía y sus consecuencias pueden ser verdaderamente amplias en cuanto a escala, como ilustra la situación actual en Belarús y Ucrania unos veinte años después del incidente de Chernóbil. La misma amenaza se cierne igualmente sobre Europa occidental.

29- La cuestión de los residuos nucleares, que serán heredados por las generaciones futuras. Los residuos de larga duración y alta actividad (varios centenares de miles de años) plantean problemas científicos y éticos concretos que, hasta la fecha, siguen sin resolver. En muchos países, este problema por sí solo es suficiente para justificar el rechazo de la energía nuclear.

30- El mito del reciclaje de residuos. «Reciclaje» es un término bastante inapropiado para aludir a la separación de productos contenidos en el combustible usado procedente de las centrales nucleares, puesto que el reproceso de este material genera óxidos combinados (MOx) de plutonio y uranio. Al final del proceso, hay más residuos incluso que al principio. En realidad, estos combustibles, que se presentan como «reciclados», no son reciclables.


31- La cuestión del desmantelamiento y el final del ciclo vital de las instalaciones nucleares. Esta cuestión se encuentra al mismo tiempo vinculada al problema de los residuos nucleares (los derivados de las operaciones de desmantelamiento constituyen una cantidad considerable) y a las cuestiones que rodean a los costes financieros en que se incurre (este factor de coste se difiere hasta el final de la vida útil de la central y a continuación se extiende a lo largo de las décadas venideras. Por tanto, se corre un grave riesgo en ambos casos: el riesgo para la salud de la población y los trabajadores y el riesgo de no poder financiar la operación de desmontaje, que en Francia se somete fundamentalmente al control del Tribunal de Cuentas. En el Reino Unido, el coste de desmantelamiento excede actualmente de 100 000 millones de euros, y eso sólo para veinte instalaciones. Las empresas generadoras, con un mandato orientado hacia la rentabilidad, se sienten tentadas de posponer el cierre y desmontaje del reactor tanto como sea posible, un hecho que sólo eleva el riesgo asociado a las instalaciones de mayor antigüedad.

32- La proliferación nuclear. La amenaza de las bombas producidas con combustible nuclear constituye un elemento permanente en el debate sobre el uso de la energía nuclear en el hemisferio sur. En la última reunión ministerial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada en Dubai en febrero de 2006, por ejemplo, la energía fue uno de los temas en el orden del día de los diversos ministros y delegados asistentes. La cuestión de la energía nuclear se sondeó en la mesa, pero el debate se vio interrumpido súbitamente tras un extravagante alegato de Irán a favor de la energía nuclear… civil, por supuesto. El temor a la proliferación es tanto más real ahora que la industria nuclear se ha consolidado en numerosos países con deficientes condiciones de infraestructura, en los que la aplicación de esta tecnología corresponde a las empresas privadas. Incluso Georges Charpak, físico y gran defensor de la energía nuclear, considera con temor la situación presente y ha realizado un llamamiento para que se apliquen controles internacionales sobre los residuos nucleares con el fin de impedir las apropiaciones…

33- Vulnerabilidad respecto al terrorismo y la guerra. Desde el 11 de septiembre de 2001, este factor constituye una amenaza obvia. El hecho de que los reactores nucleares sean vulnerables a los daños infligidos por un avión de pasajeros que caiga del cielo ha pasado a ser de común conocimiento, aunque en Francia, los informes sobre este tema se clasifican como alto secreto. De nuevo un factor más específico de nuestro país es que la central de La Haya y su enorme stock de material físil representan un objetivo de preferencia para los terroristas. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por WISE-Paris en 2001, cada uno de los depósitos de desactivación en uso en COGEMA-La Haya contiene 67 veces más cesio que el liberado en el accidente de Chernóbil.

34- La Unión Europea se encuentra atascada en el lodo nuclear. El Tratado Euratom es contemporáneo de la creación del Mercado Común. El texto del Tratado sigue en vigor, a pesar de sus obvias deficiencias, como el solapamiento de misiones respecto a la promoción de la energía nuclear y a la investigación y la seguridad nucleares. Euratom ha permitido que la industria nuclear y los países que la apoyan doten a la energía nuclear de un olor de santidad. Lo que es más importante, los fondos de investigación de Euratom y los créditos otorgados con este fin no son competencia del Parlamento Europeo, que es una institución constituida en virtud de tratados posteriores. La representación democrática en Europa no puede expresar una opinión sobre la energía nuclear, un hecho que genera confrontación con el Parlamento Europeo, desde el primer bloqueo del presupuesto en 1993 y, más recientemente, con una votación en una comisión en la que se convino una reducción del 10 % de los fondos asignados a Euratom en el Séptimo Programa Marco. Esta situación resulta paradójica, ya que, al mismo tiempo, la Unión carece de competencia sobre los asuntos energéticos, por ejemplo, en lo que atañe a la ejecución de las políticas de ahorro de energía que resultarían viables y coherentes a escala europea. Las directivas de la UE y los intentos de adoptar políticas sobre energía, incluso del tipo más progresista, siempre se enfrentan a la misma maniobra de bloqueo. Por lo que se refiere al período 2003-2010, en la Directiva sobre energías renovables sólo se mencionan «objetivos nacionales indicativos» respecto al consumo total de electricidad renovable y se citan las medidas que deben adoptarse para alcanzar tales objetivos.

35- La energía nuclear equivale a un incremento de las subvenciones y un mayor agravio comparativo. Además de una financiación de la investigación altamente sesgada en Europa y en Francia, la energía nuclear se beneficia de numerosos subsidios y expedientes que afectan a una proporción significativa de los contratos en el sector, pero que en ocasiones se ocultan entre las abundantes partidas presupuestarias o se constituyen sobre la base de opacas transferencias de gastos para la cuenta nacional. Los mecanismos de promoción de la electrificación rural, por ejemplo, motivados inicialmente por el llamamiento a favor de una mayor equidad entre los ciudadanos, sirven ahora, sencillamente, para subvencionar la calefacción eléctrica en detrimento de los recursos renovables obtenidos en el ámbito local. Las subvenciones nucleares ejercen un efecto aún mayor sobre la competencia entre fuentes de energía. Por ejemplo, de acuerdo con Amory Lovins, el programa para la recuperación de la industria nuclear propuesto por George W. Bush, eleva la cuantía total de los subsidios ofrecidos al sector al importe equivalente de seis reactores nucleares de gran tamaño. El mismo autor señala asimismo que el nivel de subvención otorgado a la energía nuclear en los Estados Unidos es 24 veces superior al asignado a las fuentes renovables.

36- La energía nuclear está vinculada a un nacionalismo estrecho de miras. Algunos de los problemas relacionados con la industria nuclear (eliminación de residuos, seguridad, etc.) sólo pueden resolverse en el marco de un sistema supranacional de perfecto funcionamiento. Tal necesidad es plenamente contradictoria con la evolución presente y anterior de los programas nucleares, que se han asociado siempre a una determinada forma de nacionalismo y de relaciones entre los estados. La Historia ha puesto de relieve que no se puede dar por sentada la permanencia de las naciones, como ha quedado demostrado con toda claridad con el fin del imperio soviético.

37- El mito del hidrógeno y la «ventanilla única nuclear». La idea es producir hidrógeno utilizando la energía obtenida de los reactores nucleares del futuro; este gas sustituirá entonces al petróleo como combustible de transporte y, de este modo, contribuirá a reducir el ritmo de avance del cambio climático. Sin embargo, en esta evolución se supone que hemos resuelto la mayoría de los problemas técnicos y económicos asociados . Por otra parte, el ritmo de cambio en el ámbito del transporte es demasiado lento para permitir el desarrollo de una sociedad del hidrógeno basada, como la actual, en la propiedad de un vehículo privado. Incluso en las circunstancias más favorables, el cambio a un combustible diferente ejercería un escaso impacto durante varios decenios. Tal escenario se basa asimismo en la noción de que el suministro de energía eléctrica será abundante y disponible de forma casi gratuita, gracias a los hipotéticos reactores de 4ª generación. En realidad, existen pocas esperanzas de establecer el equilibrio económico requerido para contar con un sector de la energía nuclear próspero en 2050, dado el resto de recursos de los que disponemos, renovables o no (hidrocarburos derivados del carbón, biocombustibles, gas y petróleo), incluso en el caso de que las condiciones financieras sean favorables.

Posiciones a favor y en contra de la energía nuclear

Por último, abordamos las cuestiones que atañen a las opiniones de los ciudadanos europeos, así como las posturas adoptadas por los grupos ecologistas respecto al asunto de la energía nuclear y por aquellos científicos que defienden esta industria. No constituyen argumentos irrefutables en sí mismos, pero pueden ayudar a las partes interesadas a formarse una opinión.

38- Rechazo público. Las encuestas de opinión realizadas a lo largo de los treinta últimos años en Europa han puesto de manifiesto de manera constante que existe una oposición general a la construcción de nuevos reactores y un alto nivel de desconfianza respecto a la industria nuclear. Por otro lado, se observa un apoyo abrumador a la energía solar, mientras que la energía nuclear sólo se acepta, en el mejor de los casos, como solución provisional. Por tanto, resulta difícil afirmar que la recuperación de la industria nuclear podría lograrse con el favor de la población, cuya gran mayoría (más del 80 %) desea que se le consulte cualquier proyecto nuclear futuro.

39- Las ONG defensoras del medio ambiente se oponen unánimemente a la industria nuclear. Se trata de un sector que se limita a transmitir sus costes (de desmantelamiento y eliminación de residuos) a las generaciones futuras y atribuye a las autoridades públicas y otros organismos la responsabilidad vinculada a sus propios riesgos. Los organismos antes mencionados, junto con la mayoría de los países, no consideran que la energía nuclear sea una de las «tecnologías ecológicamente racionales» a cuyo desarrollo se insta en el Protocolo de Kyoto.

40- Los defensores de la energía nuclear son raros. En cualquier caso, no pasaremos por alto el último punto de nuestra lista, dirigido fundamentalmente a los que simpatizan con la causa medioambiental. En este apartado concreto se alude a la conducta peculiar de los más fervorosos defensores de la energía nuclear. Varios grupos marginales apoyan la recuperación a gran escala de la energía nuclear, basando sus argumentos en los copiados directamente de los ecologistas. Los nombres consignados en la relación de partidarios elaborada por tales grupos hablan por sí mismos, puesto que incluyen diversos profesores y científicos sobradamente conocidos por su postura favorable a los OMG y despectiva respecto a los riesgos que generan los productos químicos para nuestro medio ambiente. Lo que resulta aún más raro es que, en la Conferencia de Partes en Montreal (COP11), la muy respetable European Nuclear Society y la American Nuclear Society invitaran a un ponente de lo más peculiar que habló en defensa de la energía nuclear… y repudió la ciencia del cambio climático.

La producción de electricidad basada en el petróleo representa actualmente una parte muy reducida de esta forma de energía, en su mayoría destinada a centrales eléctricas de carga máxima o insulares que no pueden sustituirse por centrales nucleares.

Massachusetts Institute of Technology, The Future of Nuclear Power; agosto de 2003; http://web.mit.edu/nuclearpower/

Rosenkranz G. 2006 «Nuclear Power – myth and reality», Nuclear issues paper N°1, Heinrich Böll Foundation p.21.

Schneider M. & Froggatt A. ‘The World Nuclear Industry Status Report 2004’, Bruselas, diciembre de 2004.

AIE/IEA World Energy Outlook 2005 (Perspectivas de la energía en el mundo 2005).

Se supone aquí que una central nuclear se mantiene operativa durante 40 años, y no los 30 para los que se planifican la mayoría de las instalaciones.

Una reserva es una cantidad comprobada para un determinado precio de extracción. Datos de la CEA.

Las reservas de petróleo se estiman en unos 140 000 millones de toneladas (Energy Observatory 2004, «energía», de acuerdo con DIREM/Ministerio de Industria), mientras que las reservas de gas se sitúan en unos 155,7 billones de m3, lo que constituye una cantidad equivalente (misma fuente, de acuerdo con el Consejo Mundial de la Energía (WEC)).

Fuente EDF (respuestas al debate CPDP-EPR de 12/12/2005). http://www.debatpublic-epr.org/participer/questions_reponses.html?id=3

Existen varios tipos diferentes de reactores de «4ª generación» sobre el papel. Por el momento, Francia parece favorecer un sistema bastante similar al utilizado por el funesto reactor Superphenix en Creys-Malville.

Los gases causantes del efecto invernadero consignados en el Convenio de Río y posteriormente en el Protocolo de Kyoto son: el dióxido de carbono (CO2, el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los gases fluoruros. Estos gases se producen por combustión de combustibles fósiles y por deforestación. En el Protocolo se trata asimismo el óxido de nitrógeno (N2O) producido por la agricultura y las industrias químicas, así como los gases fluoruros (HFC, PFC, SF6) utilizados en el aire acondicionado y la refrigeración, además de por la industria eléctrica y electrónica.

El objetivo último de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se expone en el artículo 2. Con el convenio se pretende lograr «la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible».

International Panel on Climate Change (IPCC, Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático).

Véase por ejemplo «Can we avoid a 2°C rise in temperature», de Malte Meinthausen, en el sitio sobre debate científico realclimate (http://www.realclimate.org/index.php?p=246).

Respuestas de EDF a las preguntas planteadas por el público durante el debate CPDP-EPR: «El marketing de los nuevos reactores reproductores rápidos, denominados de 4ª generación, más allá de 2040 (29/12/05) o «hacia un entorno del siglo XXI» (EDF, misma fuente, 4/11/05) o «para el año 2050» (misma fuente, 4/11/05). Por lo que respecta a la fusión, se prevén «centrales piloto» para mediados de siglo.

A las energías renovables se alude en particular en el artículo 2 a) i) y iii) del PK

Artículo 2. Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:
(2.a.i.) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;
(2.a.iii.) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales…

De acuerdo con el economista Steve Thomas, el 40 % de las centrales eléctricas (en su mayoría, instalaciones nucleares) que operan en el mercado eléctrico del Reino Unido, son propiedad de empresas que se enfrentan a dificultades financieras graves, o a situaciones de quiebra, un hecho que justifica tipos de interés en torno al 15 % para este sector. En Thomas S. 2005 «The economics of nuclear power», Nuclear issues paper N°5, Heinrich Böll Foundation.

F. Mathes/Oeko Institute «Nuclear Energy and Climate Change», p.36, N°6 December 2005, Heinrich Böll Foundation.

El «menú» global de soluciones al problema del cambio climático
Producción potencial hasta 2050, en gigatoneladas de CO
Triplicación de la producción nuclear mundial5
Eficiencia energética en los edificios4
Eficiencia energética en la industria5
Eficiencia energética en el sector de los transportes7
Mejoras en los diversos sectores energéticos2
Cambio de combustibles (de carbón a gas)3,6
Desarrollo de energías renovables (electricidad y calefacción)15
Obtención y almacenamiento de carbono4 a 10
Total 45 a 51,6
Fuente: Felix Mathes, Oeko Institute 2005 / IPCC

La cogeneración comprende la producción simultánea de calor y electricidad, lo que significa que la producción global es marcadamente superior a la mera producción de electricidad.

Greenpeace France 2003 «The EPR, a technology from the past for an outdated vision» en http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/.

E. U. von Weizsäcker, Amory B. Lovins, L. Hunter Lovins, Factor Four, doubling wealth, halving resource use. Versión francesa: Mens, Terre Vivante, noviembre de 1997.

En algunos estudios se estima que las emisiones equivalen a un tercio de las producidas por centrales alimentadas con gas, en especial en el realizado por S. van Leeuwen 2001 (www.oprit.rug.nl/deenen/Introduction,_suppary_of_costs_rev3.pdf).

Fuente: Worldwatch Institute Renewables 2005: Global Status Report (eólica); Paul Maycock/PV Energy Systems (solar); Agencia Internacional de la Energía (biocombustibles); BP Statistical Review of World Energy 2005 (petróleo); Energy Information Administration (petróleo y fuentes renovables).

Energy Observatory, de acuerdo con AIE/OCDE.

A.B. Lovins, «Nuclear power: economics and climate-protection potential», septiembre de 2005, www.rmi.org

Expresión utilizada en el artículo 2 del Protocolo de Kyoto (políticas y medidas nacionales).

De acuerdo con un estudio a cargo de la agencia pública neerlandesa NOVEM, publicado en Renewable Energy World, enero-febrero de 2005, las unidades solares en China ocuparán más de 230 millones de m2 en 2015, y proporcionan ya unos 200 000 puestos de trabajo.

Plantilla de AREVA, 33 500; CEA, 15 000; operaciones nucleares de EDF, 15 000; lo que equivale a un total de 63 500 empleados, incluidos los que se dedican a la investigación y a la eliminación de residuos.

Quirion P., «Getting out of nuclear: there’s work in it», Revue ECOREV, octubre de 2002.

Este físico nuclear es considerado uno de los «padres fundadores» del programa de bioetanol de Brasil. Goldenberg J y Lucon O. «Is Nuclear Energy Sustainable?» Agencia Medioambiental del Estado de Sao Paulo. Presentado en la Conferencia sobre el Clima de Montreal (diciembre de 2005).

Las razones son la falta de consenso entre Estados, pero también un riesgo financiero excesivamente elevado y los plazos límites imposibles de predecir, según señala Steve Thomas (citado anteriormente).

Por ejemplo, la puesta en marcha de la central eléctrica construida en Filipinas por Westinghouse sobre una falla sísmica ha quedado suspendida desde el final del régimen de Marcos y la restauración de la democracia, a pesar de que la construcción ha culminado y el combustible se encuentra disponible ya en el emplazamiento. Se detectaron más de 4 000 deficiencias en el diseño de la central, y los juicios prosiguen unos veinte años después

El término «elefante blanco» alude a los proyectos faraónicos emprendidos en países del hemisferio sur que han beneficiado exclusivamente a los proveedores del hemisferio norte y a las redes de soborno y corrupción.

Al igual que otros elefantes blancos, esta central se cita como uno de los veinte reactores que se encuentran actualmente «en construcción» en todo el mundo. Fuente: RISAL http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1437.

Véase especialmente Goldschmidt B., 1981, «The nuclear complex», CEA Editions.

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) data de 1968. Su aplicación está garantizada por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), con sede en Viena.

El «Informe Brandt Norte-Sur» de 1980 constituye tanto un llamamiento a favor del desarrollo, como un manifiesto contra la energía nuclear y a favor de la energía solar.

Tal mecanismo se establece en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, en el que se describen las políticas cuyos beneficios son compartidos por los países de los hemisferios septentrional y meridional. El propósito es ayudar a los países del hemisferio sur «a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención» (artículo 12.2.). Estas actividades deben deparar «unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo» (artículo 12.5.b).

El rechazo de la energía nuclear en el MDL se expresa de manera concreta mediante el compromiso de todos los países del hemisferio norte a no recurrir a dicho mecanismo respecto a proyectos basados en el uso de energía nuclear. En vista del sistema de toma de decisiones aplicable, a través del Consejo del MDL, esto significa esencialmente que la energía nuclear no se considerará, al menos, durante la próxima década.

Bonduelle A., 2000, «Twelve reasons to reject nuclear energy in the CDM», INESTENE.

Por ejemplo, dos miembros destacados del OIEA propusieron que «los dos mecanismos de flexibilidad (MDL y JI) de los que se encuentran actualmente excluidos los proyectos de energía nuclear, en caso de que se anularan las exclusiones, podrían contribuir decisivamente a la transferencia de tecnología nuclear y a la protección del medio ambiente», y manifestaron su confianza en que tal exclusión pueda suprimirse un día del texto aprobado en Montreal. Su esperanza resultó vana. H-H Rogner y A. McDonald, «Nuclear Power Revival: Short-term anomaly or long-term trend?», OIEA, Viena, 2005.

En economía, el coste de oportunidad es la diferencia entre el gasto en que se incurre (en este caso, la inversión de capital que no se amortizará durante décadas) y la ausencia del rendimiento que podría haberse obtenido mediante el aprovechamiento de otras opciones.

Esta crítica es aplicable igualmente a los grandes sistemas hidroeléctricos, que crean un exceso de capacidad temporal y fomentan el despilfarro en el consumo de energía desde el momento en que entran en servicio.

De acuerdo con Steve Thomas, el reactor de demostración diseñado por equipos de ABB y Siemens ha fracasado. El prototipo sudafricano, previsto inicialmente para 2003, se ha pospuesto por un plazo de diez años. (Proyecto ya mencionado en la pág. 14).

Conforme a los principios consagrados en el Convenio de Río (artículo 3.2) «deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático… » En el preámbulo al Convenio se recuerda asimismo que: «tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen en los países desarrollados… »

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículo 4.8 (a) a (f).

Véase, por ejemplo, C. Charpak, R. Garwin, V. Journé, 2005, «From Chernobyl to Chernobyls», Odile Jacob, Sciences P. 215.

A. Froggatt, «Nuclear Reactor Hazards», diciembre de 2005, Nuclear Issues N°2, Heinrich Böll Foundation.

J. Kreusch, W. Neumann, D. Appel, P. Diehl, «Nuclear Fuel Cycle», 2006, Nuclear Issues N°3, Heinrich Böll Foundation.

Resumen del informe consignado en www.ccomptes.fr/actualite/dossiers_presse/nucleaire.pdf. 30/3/2006 – AFP. El jueves, el Reino Unido anunció que encargaría el desmantelamiento de veinte de sus instalaciones nucleares a empresas privadas, con un coste total de 70 000 millones de libras esterlinas (101 000 millones de euros).

Charpak G. Journé V. Garwin R. «From Chernobyl to Chernobyls», Odile Jacob Sciences 2005, p. 191. Escalofríos produce la lectura de esta obra y su contenido sobre el riesgo que corre la humanidad con la energía nuclear.

«Nuclear energy: when the public debate comes up against defence secrets», Le Monde, 15/09/2005.

En Schneider M., « The threat of nuclear terrorism », Assemblée Nationale, 10 de diciembre de 2001 en http://www.wise-paris.org/francais/rapports/011210TerrorismeNucleaire3.pdf

Tras una sólida intervención a cargo del ministro alemán (Partido Verde) Joshka Fischer, el texto del Tratado Euratom no se incorporó al Título III del proyecto de Tratado Constitucional europeo. Sólo se incluyó en el texto sometido a referéndum el anuncio de una futura modificación del Tratado por parte de los países que se oponen a la energía nuclear (Alemania e Irlanda).

Este solapamiento de funciones es aún más pronunciado en este caso que en el OIEA, puesto que los altos cargos de la Comisión Europea (que, en teoría, son garantes del interés general) son igualmente responsables de aplicar las disposiciones del Tratado Euratom en aquéllas áreas que engloban la promoción de la energía nuclear.

Esta «prueba de fuerza» respecto al presupuesto para el período 1994-1999 fue liderada por Rolf Linkohr, físico nuclear alemán del SPD, y su objetivo era la obtención de la paridad presupuestaria entre la energía nuclear y las energías renovables. El compromiso asumido por la Comisión Europea entonces fue posteriormente desatendido.

Votación en la Comisión de Medio Ambiente de 23 de febrero de 2006. Esta votación no recibió el respaldo de la Cámara, pero sí contribuyó a generar un incremento significativo de las asignaciones presupuestarias a las energías renovables.

Directiva de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes renovables en el mercado interior de la electricidad.

«Support and subsidies for nuclear energy in France», INESTENE – Diciembre de 1998 – Informe para Greenpeace Francia.

Colombier M., «Tariff distortions brought about by cross-subsidisation», 1998, ICE (International Consulting on Energy), Annales des réalités industrielles, agosto de 1997.

A. Lovins (citado anteriormente), pág. 17.

Por ejemplo, los sistemas de entrega de combustible garantizados, con devolución de residuos, del tipo propuesto por Georges W. Bush (sin financiación), sólo podrían llevarse a cabo en el contexto de la hegemonía continuada de los Estados Unidos. Esto exigiría que se garantizara tal estado de hegemonía a largo plazo, lo que resulta obviamente imposible.

Dessus B. 2005: «The hydrogen civilisation – myth or reality», Cahiers de Global Chance N°20, the technological utopias, disponible para consulta en www.agora21.org.

Véase especialmente «Cars and the greenhouse effect: cut down on car travel to reduce the greenhouse effect», CLIP, marzo de 2001, http://www.iddri.org/iddri/html/publi/cahiers-du-clip.htm.

Por ejemplo, la encuesta del Eurobarómetro de enero de 2007 reveló que sólo el 20 % de los ciudadanos europeos se declaran a favor de la energía nuclear, mientras que el 80 % sí lo están de la energía solar.

Véase por ejemplo los sitios web gestionados por grupos como «SOS Climat» y «ecologists for nuclear energy» (ecologistas por la energía nuclear) (¡sic!), o la publicación científica «fusión», tres foros abiertamente antiecologistas en sus contenidos.

ECO, n°8 COP-MOP1, «Oscar for the best comic side-event». Montreal, diciembre de 2005. Boletín de la Oficina Verde Europea de David Hammerstein


Video: Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film (Jūlijs 2022).


Komentāri:

 1. Cordell

  Protams, es atvainojos, bet es ierosinu iet citu ceļu.

 2. Jensen

  This is valuable information

 3. Keahi

  Post removed

 4. Welton

  Indeed, and how I had not thought about it beforeUzrakstiet ziņojumu